Arkivkonsult
Det lilla företaget med stor erfarenhet

Dataskydd och informationsklassning

GDPR har stärkt behovet av ändamålsenlig dokument- och informationshantering. All behandling av personuppgifter ska ha ett syfte.

VNAB bistår med processkartläggningar och klassificering för att tydliggöra värde och ändamål med dokument- och informationshantering.

God offentlighetsstruktur

”God offentlighetsstruktur” är ett riktmärke för offentlig förvaltning. Kvalité utgår från systematik, sökbarhet och korrekt information från källan. VNAB gör informationshanteringsplaner, gallringsutredningar samt ordnar och förtecknar arkiv.

Digitalisering

Behovet av digitalisering kan vara retroaktivt eller ta avstamp i projekt som syftar till effektivare och säkrare informationshantering med fokus på nytta för användaren. Målet är att informationens livscykel är digital från produktion till e-arkivering eller gallring, och att hela organisationen kan följa kedjan.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå