Förbättringsarbete och problemlösning. Nya arbetssätt, rutiner och mätetal. Vi går i mål tillsammans.