Förbättringsarbete och problemlösning. Nya arbetssätt, rutiner och mätetal. Vi går i mål tillsammans.

Våra uppdrag är av varierande karaktär och storlek. De spänner från att gallra i arkiv till att göra strategiska framtidsanalyser för bibliotek.

VNAB:s kunder vill höja kvaliteten i arkiv och bibliotek. Verksamhetsnytta uppstår när man tar hänsyn till behov och sammanhang. Önskemål och krav kan komma från myndigheter, medborgare och kunder, nu och i framtiden. Tillsammans skapar vi ett genomtänkt förhållningssätt till den information som produceras och förmedlas. VNAB ser helheten och vad som behöver göras.