Våra uppdrag är av varierande karaktär och storlek. De spänner från att gallra i arkiv till att göra strategiska framtidsanalyser för bibliotek.

Viveca-Nyström-Manda-Gabrielsson

Viveca Nyström är arkivkonsult och bibliotekarie. 1999 startade hon konsultbolaget VN arkiv & dokumenthantering. 2008 bytte företaget namn till VN arkiv & bibliotek. 2015 ombildades företaget till aktiebolag med huvudkontor i Göteborg.

Manda Gabrielsson anställdes 2015 som arkivkonsult på VNAB. Manda är utbildad i arkivvetenskap och digitalt bevarande vid Göteborgs universitet. Hon arbetade tidigare på bokförlag och som egen företagare med korrekturläsning.

VNAB:s kunder vill höja kvaliteten i arkiv och bibliotek. Verksamhetsnytta uppstår när man tar hänsyn till behov och sammanhang. Önskemål och krav kan komma från myndigheter, medborgare och kunder, nu och i framtiden. Tillsammans skapar vi ett genomtänkt förhållningssätt till den information som produceras och förmedlas. VNAB ser helheten och vad som behöver göras.

Kontaktsymboler-vnab